Missie en visie

MISSIE

Het hoofddoel van Gym Izegem is jeugd aantrekken en hen het plezier in de turnsport laten ontdekken. Daarnaast willen we voor alle leeftijden, van peuters tot en met senioren, een basisaanbod gymnastiek voorzien.

We hebben de ambitieuze doelstelling om zowel in de breedtesport als in topsport een bijdrage te leveren, waarbij een evenwicht tussen een familiale en een professionele werking nodig is. 

De club wil zowel de fysieke als mentale ontwikkeling van het lichaam bevorderen; een gezonde geest in een gezond lichaam, waarbij sociale cohesie een facilitator is.
 

VISIE

Het is onze doelstelling om elk individu op een optimale manier te begeleiden, naargelang hun eigen noden, talenten en mogelijkheden. Gym Izegem richt zich op een brede en kwalitatieve werking. In ons aanbod zitten de disciplines kleuterturnen, recreatief toestelturnen, g-gym, toestelturnen meisjes, toestelturnen jongens en tumbling. We bieden ook verschillende groepslessen aan zoals yoga. We staan ervoor open om dit aanbod op een doordachte manier verder uit te breiden wanneer de kansen zich toedienen. Een gedetailleerde visie per afdeling staat verder uitgewerkt in het aanbod.


Gym Izegem is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, één van de grootste federaties in ons land. De club verbindt er zich toe om te streven naar het kwaliteitslabel Q4Gym dat wordt uitgereikt door de Gymnastiekfederatie. Een kwaliteitslabel geeft aan dat we een gezonde club zijn waar gewerkt wordt aan het clubmanagement, op socio-economisch, demografisch en sportief vlak. We hebben ook aandacht voor de professionalisering van onze werking, wat ons de mogelijkheid zal bieden om de kwaliteit op verschillende vlakken te optimaliseren. 


We willen een positief ethisch klimaat creëren waarbij we onder andere inzetten op de opleiding van trainers en medewerkers. Door interne en externe opleidingen aan te bieden en te stimuleren willen we kennis en ervaring opdoen en uitwisselen. Het welbevinden van de gymnast moet bij ons op nummer 1 staan. We onderschrijven dan ook de “Gedrags- en Ethische code van GYMFED ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden”.
We hechten veel belang aan de samenwerking en samenhang tussen de verschillende afdelingen en tussen de trainers en medewerkers onderling. Het sociale en familiale aspect van onze club is één van de belangrijkste waarden die we uitdragen. De club onderhoudt een sterke relatie met z’n eigen leden, sponsors, ouders, medewerkers en vrijwilligers door het organiseren van verschillende evenementen zoals een jaarlijkse BBQ, de nieuwjaarsreceptie, teambuildingactiviteiten, gym-je-fit- ontbijt, activiteiten voor de allerkleinsten, het bekende tweejaarlijkse gymgala, een eigen clubkampioenschap, officiële wedstrijden en stages.


Met Gym Izegem hechten we veel belang aan samenwerking en externe relaties, ook op (boven)lokaal vlak. Er is een samenwerking is op vlak van infrastructuur en gezamenlijke initiatieven met de lokale voetbalvereniging (lesgevers multimove, toekomstige activiteiten). De topturnhal in Izegem wordt ook opengesteld voor gebruik door externe turnverenigingen waardoor overleg en samenwerking met hen noodzakelijk is. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in de sportraad van Stad Izegem en willen we een duurzame vertegenwoordiging in en actieve betrokkenheid met de Vlaamse Gymnastiekfederatie (GYMFED) onderhouden.