Turnsport voor iedereen

Aanbod

Voor meer info over trainingsmomenten en lidgelden voor ons aanbod 2021 – 2022 Klik hier

We hebben reeds heel wat bestaande leden opnieuw kunnen inschrijven. Daarnaast kregen we heel wat vragen van mensen om lid te worden bij Gym Izegem. Hoe gaat het in zijn werk voor nieuwe leden:
– Het aanbod kan je online terug vinden via http://www.gymizegem.be/aanbod/
– Registreer je voor de gratis proeflessen via https://forms.gle/FP1q2WHggEEWYx7YA (dit is geen inschrijving)
– Indien je geregistreerd bent, kan je langs komen bij de eerste les (vanaf 1 september, yoga vanaf 8 september)
– Indien er groepen volzet zijn, zal de afdelingsverantwoordelijke met jullie contact opnemen
– Er kan definitief ingeschreven worden op 24/9 (tussen 17u en 19u30) en op 25/9 (tussen 9u en 16u)
Heeft u toch nog een vraag? Stuur dan een mailtje naar info@gymizegem.be, we proberen u zo snel mogelijk verder te helpen.

 

Kleuterturnen

 

 

Voor onze kleuters hebben we aangepast materiaal ter beschikking. De kleuter leert op een speelse wijze zijn eigen lichaam kennen.

Vanaf de 3de kleuterklas kunnen de kinderen hun hartje ophalen aan de “echte turntoestellen”. Zo krijgen ze een veel ruimer aanbod. De kleuters hebben hun club-t-shirt aan en turnen op blote voetjes.

Recreatieve groepen

 

Stapsgewijs krijg je de basiselementen van turnen onder de knie. Iedereen kan op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden de prachtige turnsport leren. Voor de recreatieve leden is er voor de meisjes een clubturnpak en voor de jongens een t-shirt en short. Deze zijn te bestellen bij de inschrijving. Er wordt steeds geturnd op blote voeten.

 Competitie – toestelturnen jongens

 

Het hoofddoel van de competitiegroep ‘toestelturnen jongens’ is om de jongeren met aanleg voor turnen mogelijkheden te bieden om hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien op I-, A-, en B-niveau. Selectie voor deze groepen gebeurt door de trainers.

Onze club heeft zich ondertussen ontpopt tot een basisschoolopleidingscentrum. Geselecteerde gymnasten (vanaf het 4e leerjaar) kunnen op deze manier een topsportstatuut krijgen dat hen toelaat om tijdens de week enkele extra ochtendtrainingen mee te volgen tijdens de schooluren.

 Competitie – toestelturnen meisjes

 

Het hoofddoel van de competitiegroep ‘toestelturnen meisjes’ is om de jongeren met aanleg voor turnen mogelijkheden te bieden om hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien op I-, A-, B-, en C-niveau. Selectie voor deze groepen gebeurt door de trainers.

Ouder-kind gym

 

Dit is een project dat jonge kinderen (1-3-jarigen) die nog niet naar school gaan meer bewegingskansen wil bieden, en hen aan te zetten tot een gezond leven, met voldoende beweging en sport. Heel belangrijk tijdens deze sessies is de inbreng van de ouder(s). Zij leggen samen met hun kind het parcours af, en zorgen mee voor de steun en veiligheid van het kind. Net doordat de ouder(s) erbij zijn, zal het kind veel sneller en meer gaan exploreren, wat hun ontwikkeling ten goede komt.

Inschrijven kan voor of na de eerste les.

Zie folder voor de data van de lessenreeksen van dit seizoen.

 

 Volwassenen

 

Hier kan iedereen vanaf 16 jaar op eigen niveau komen turnen en/of trainen.

 

Vanaf 5 jaar kunnen kinderen met een beperking, maar die kunnen stappen, hier terecht. Het doel is om de kinderen verschillende bewegingsvaardigheden bij te brengen onder persoonlijke begeleiding.

De G-gym werking is mede mogelijk door de steun van CERA (http://www.cera.coop):