Turnsport voor iedereen

Aanbod

Aanbod 2022 – 2023: KLIK HIER voor meer info over trainingsmomenten, lidgelden, proeflessen en inschrijvingen. Gratis proeflessen van 1 – 16 september. Lessentabel terug te vinden in het aanbod. Registratie voor de proeflessen is verplicht: volg deze LINK.

Kleuterturnen

 

 

Voor onze kleuters hebben we aangepast materiaal ter beschikking. De kleuter leert op een speelse wijze zijn eigen lichaam kennen.

Vanaf de 3de kleuterklas kunnen de kinderen hun hartje ophalen aan de “echte turntoestellen”. Zo krijgen ze een veel ruimer aanbod. De kleuters hebben hun club-t-shirt aan en turnen op blote voetjes.

Recreatieve groepen

 

Stapsgewijs krijg je de basiselementen van turnen onder de knie. Iedereen kan op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden de prachtige turnsport leren. Voor de recreatieve leden is er voor de meisjes een clubturnpak en voor de jongens een t-shirt en short. Deze zijn te bestellen bij de inschrijving. Er wordt steeds geturnd op blote voeten.

 Competitie – toestelturnen jongens

 

Het hoofddoel van de competitiegroep ‘toestelturnen jongens’ is om de jongeren met aanleg voor turnen mogelijkheden te bieden om hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien op I-, A-, en B-niveau. Selectie voor deze groepen gebeurt door de trainers.

Onze club heeft zich ondertussen ontpopt tot een basisschoolopleidingscentrum. Geselecteerde gymnasten (vanaf het 4e leerjaar) kunnen op deze manier een topsportstatuut krijgen dat hen toelaat om tijdens de week enkele extra ochtendtrainingen mee te volgen tijdens de schooluren.

 Competitie – toestelturnen meisjes

 

Het hoofddoel van de competitiegroep ‘toestelturnen meisjes’ is om de jongeren met aanleg voor turnen mogelijkheden te bieden om hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien op I-, A-, B-, en C-niveau. Selectie voor deze groepen gebeurt door de trainers.

Ouder-kind gym

 

Dit is een project dat jonge kinderen (1-3-jarigen) die nog niet naar school gaan meer bewegingskansen wil bieden, en hen aan te zetten tot een gezond leven, met voldoende beweging en sport. Heel belangrijk tijdens deze sessies is de inbreng van de ouder(s). Zij leggen samen met hun kind het parcours af, en zorgen mee voor de steun en veiligheid van het kind. Net doordat de ouder(s) erbij zijn, zal het kind veel sneller en meer gaan exploreren, wat hun ontwikkeling ten goede komt.

Inschrijven kan voor of na de eerste les.

Zie folder voor de data van de lessenreeksen van dit seizoen.

 

 Volwassenen

 

Hier kan iedereen vanaf 16 jaar op eigen niveau komen turnen en/of trainen.

 

Vanaf 5 jaar kunnen kinderen met een beperking, maar die kunnen stappen, hier terecht. Het doel is om de kinderen verschillende bewegingsvaardigheden bij te brengen onder persoonlijke begeleiding.

De G-gym werking is mede mogelijk door de steun van CERA (http://www.cera.coop)